ARTROZA

Artroza je najčešća bolest zglobova. To je hronična progresivna degenerativna bolest, koja oštećuje zglobne hrskavice, a zatim zglobnu čehuru i kost. Najčešće su zahvaćeni takozvani noseći zglobovi kao što su kukovi, kolena i kičmeni stub. Međutim, mogu biti zahvaćeni i mali zglobovi ruku i nogu.

Artroza slika

Najčešći uzroci artroze su reumatski proces, prekomerno opterećenje zgloba, bolesti, povrede..

Bolest se u početku manifestuje ukočenošću, bolom pri pokretu i ograničenom pokretljivošću. Vremenom zbog razmekšanja i stanjenja hrskavice, dolazi do suženja zglobnog prostora i razvoja osteofita što dodatno pojačava bolove i dovodi do deformacije zgoba, a kasnije i potpune ukočenosti samog zgloba.

Lečenje: U početnoj fazi primena lekova za ishranu hrskavice daje dobre rezultate. U kasnijoj fazi se primenjuju nesteroidni antireumatici u kombinaciji sa malim dozama kortikosteroida. Blokade u samom zglobu su vrlo efikasne u lečenju bola. Fizikalna terapija omogućava bolju pokretljivost samog zgloba.

Reumatoidni artritis

Reumatoidni artritis je hronično zapaljensko reumatsko oboljenje koje najčešće zahvata zglobove šaka i stopala, ređe laktove, kolena, skočne zglobove. Zapaljenje počinje u sinovijalnoj membrani stvaranjem granulacionog tkiva-panusa, koji oštćuje zglobnu hrskavicu i koštane okrajke. To se manifestuje bolovima, ukočenošću, deformitetima i poremećajem funkcije zahvaćenih zglobova.

Najčešće prve tegobe koje osete oboleli su jutarnja ukočenost jednog ili više zglobova, praćeni bolom prilikom pokreta.

Reumatoidni artritis slika

Lečenje: Ukoliko se započne lečenje u ovoj fazi bolesti, postižu se najbolji rezultati. Primena antireumatika i malih doza kortikosteroida smanjuje zapaljensku reakciju i eliminiše bolove. Zbog oštećenja perifernih nerava, portebni su i lekovi za bolove nerava.

U kasnijim fazama bolesti, uz značajne deformitete zglobova, često se pojavljuju reumatoidni čvorići, oštećenja pluća, oka, nervnog sistema… Posle primene odgovarajuće terapije u bolnici, lečenje bolova se nastavlja u kućnim uslovima.

TERAPIJA BOLA

je prva specijalistička ordinacija u Srbiji koja se bavi lečenjem svih vrsta bolova.

www.terapijabola.rs

Pregledi: Pon-Pet 10-20h
Kućne posete: Pon-Ned 08-22h

Copyright © Terapija Bola 2008 - - Sva prava zadržana.